Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Kúpna zmluva Vavrek Jan 0000000 2019-12-19 PDF
Kúpno - predajná zmluva Ján Gábor 0000000 2019-12-19 PDF
Kupna zmluva Autocont s.r.o. 36396222 2019-12-19 PDF
Kúpna zmluva Peter Oračko 0000000 2019-12-19 PDF
Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.3/2017 Mestský podnik Spišská Belá 36489042 2019-12-19 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb AT Tatry,spol s r.o. 31734006 2019-12-04 PDF
Zmluva o prevadzkovani kanalizacie VaK servis s.r.o. 52110478 2019-11-25 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentivanyi Bistro pod ihlou 34627545 2019-11-21 PDF
Kúpno - predajná zmluva Dušan Gaššo 0000000 2019-11-11 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2019-11-08 PDF
Zmluva o poskytovaní financnych prostriedkov eMKLub, zriadovateľ SCVČ „Nádvorie pri eMKLube 00621200 2019-11-03 PDF
Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve zo dňa 22.12.2019 Kontrol STAV, s.r.o. 47876794 2019-10-31 PDF
Zmluva o spolupráci Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 2019-10-25 PDF
Navrh poistnej zmluvy Komunálna poistovna a.s. 31595645 2019-10-22 PDF
Dodatok č.1 k Mandatnej zmluve Kontrol STAV s.r.o. 47876794 2019-09-27 PDF
Kupna zmluva 2 Ing.MarkoMachala - MIP 33877912 2019-08-14 PDF
Dodatok k zmluve Slovak Telecom a.s. 00326186 2019-08-14 PDF
Zmluva o poskytovani sluzieb Energia plus s.r.o. 46762990 2019-08-14 PDF
Kupna zmluva 1 Ing.MarkoMachala - MIP 33877912 2019-08-14 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Prešovský samosprávny kraj 000000 2019-06-05 PDF