Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o spolupraci pri zabezpecovani marketingovych aktivit SPP a.s. 35815256 0000-00-00 PDF
odvoz TKO 0000-00-00 PDF
Protipovodňové opatrenia 2.kolo 0000-00-00 PDF
Odber odpadu 0000-00-00 PDF
Zaujmove vzdelavanie v CVC Mesto Podolinec 00330132 0000-00-00 PDF
Právne služby - dodatok 0000-00-00 PDF
vodné 0000-00-00 PDF
Výkopové práce 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovaní technických služieb 0000-00-00 PDF
Udaje pre dohodu organizatora DC Urad prace,socialnych veci a rodiny SNV 0 0000-00-00 PDF
SPP 0000-00-00 PDF
odvozVOK 0000-00-00 PDF
Kúpnopredajná zmluva MIRGA 0000-00-00 PDF
Licenčná zmluva 0000-00-00 PDF
Topset - aktualizacia programov 0000-00-00 PDF
telefón 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo 0000-00-00 PDF
Kúpna zmluva 0000-00-00 PDF
Ista Slovakia dodatok 1796 0000-00-00 PDF
autorská odmena 0000-00-00 PDF