Požiarny poriadok obce Holumnica

Účinný od 1.1.2024