Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o poskytnuti financneho daru Sukromna spojena skola, Biela voda 51076438 2022-05-30 PDF
Poistna zmluva - chodníky Komunalna poistovna 31595545 2022-05-30 PDF
Dodatok Korpova 41573064 2022-04-27 PDF
Dodatok Alianz 00151700 2022-04-05 PDF
Dodatok Alianz 00151700 2022-04-01 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu Spisska katolicka charita 000000 2022-02-23 PDF
Kupna zluva Alžbeta Kloska 000000 2022-02-04 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentivanyi Bistro pod Ihlou 34627545 2022-01-20 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2022-01-18 PDF
Dodatok c.4 Judr. Maros Zima 47234831 2022-01-02 PDF
Zmluva o dielo Uradovna PO s.r.o. 54303931 2021-12-30 PDF
Zmluva o dielo Nolen s.r.o. 50807129 2021-12-28 PDF
Zmluva o dielo Duda Peter 000000 2021-12-22 PDF
Kupna zluva Polacek 000000 2021-12-22 PDF
Zmluva o spolupraci Urad vlady SR 00151513 2021-12-22 PDF
Kupna zluva Horvath 000000 2021-12-20 PDF
Dohoda Úrad práce,socialnych veci a rodiny KK 30794536 2021-12-15 PDF
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí eMKLub, zriadovateľ SCVČ „Nádvorie pri eMKLube 0621200 2021-12-07 PDF
ZMLUVA o poskytovaní služieb VAK SERVIS s.r.o. 52110478 2021-11-25 PDF
Zmluva Ing.Lipka Marek 35279621 2021-11-22 PDF