Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Verejna sluzba O2 Slovakia s.r.o. 35848863 2015-02-14 PDF
Zmluva o dielo MERATE s.r.o. 46571698 2015-02-03 PDF
Kupna zmluva Svojpomoc 42035546 2015-02-03 PDF
Rámcová zmluva na dodávku tovaru KP plus s.r.o. 36475025 2014-12-30 PDF
Zmluva o poskytnuti nenavratneho prispevku Ministerstvo prace SR 00681156 2014-10-28 PDF
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Jurske 00326257 2013-08-27 PDF
Univerzálny úver dodatok č.3 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo 0000-00-00 PDF
Mandátna zmluva o používaní právnych služieb 0000-00-00 PDF
Ista Slovakia dodatok 1795 0000-00-00 PDF
mesačník 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani verejnych sluzieb _655 O2 Slovakia s.r.o. 35848863 0000-00-00 PDF
kablová televízia 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 2 0000-00-00 PDF
Dohoda o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 37938606 0000-00-00 PDF
Dodatok k aktivacnej cinnosti 0000-00-00 PDF
časopis 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF