Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
kablová televízia 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytnutí auditorských služieb 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 2 0000-00-00 PDF
Dohoda o podmienkach vykonavania mensich obecnych sluzieb Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 37938606 0000-00-00 PDF
Dodatok k aktivacnej cinnosti 0000-00-00 PDF
časopis 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
Obchodna zmluva Ista Slovakia 1795 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb Ing.Maria Paskova 31976701 0000-00-00 PDF
Univerzálny úver dodatok č.3 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo 0000-00-00 PDF
Mandátna zmluva o používaní právnych služieb 0000-00-00 PDF
Kataster nehnutelnosti 0000-00-00 PDF
informácie o dotáciach 0000-00-00 PDF
Vykonané práce - Marhefková,Podolínec 0000-00-00 PDF
Terénna sociálna práca dodatok č.2 0000-00-00 PDF
Skurka 0000-00-00 PDF
služby PO,CO 0000-00-00 PDF
Nájomná zmluva Slofit s.r.o. 46691413 0000-00-00 PDF