Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Regenerácia sídiel ROP 0000-00-00 PDF
dopravné 0000-00-00 PDF
Zemný plyn 0000-00-00 PDF
Obchodna zmluva Ista Slovakia 1796 0000-00-00 PDF
Urazove poistenie Komunalna poistovna 31595545 0000-00-00 PDF
Univerzálny úver 0000-00-00 PDF
členský príspevok 0000-00-00 PDF
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 0000-00-00 PDF
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 30794536 0000-00-00 PDF
SPP elektrina 0000-00-00 PDF
korzar 0000-00-00 PDF
Oprava TV rozvodu 0000-00-00 PDF
Terénna sociálna práca dodatok č.1 0000-00-00 PDF
Municipálny úver 0000-00-00 PDF
plyn 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva k poskytovani pravnych sluzieb Dodatok 3 JUDr. Maros Zima 47234831 0000-00-00 PDF
Dodatok k zmluve o dodávku plynu 0000-00-00 PDF
Zmluva o spolupraci 0000-00-00 PDF
Topset - aktualizacia dat 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva Ing.Pavol TULEJA 40719456 0000-00-00 PDF