Návrhy na pripomienkovanie
Utorok, 21 November 2017 00:00

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 (PDF)
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012, ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách v obci Holumnica pre účely konania volieb

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
 
Návrhy na pripomienkovanie
Pondelok, 20 November 2017 00:00

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017 (PDF)
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 o verejnom obstarávaní zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z.

Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2017 (PDF)
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 o poplatkoch za služby poskytovaných obcou Holumnica (Dodatok č. 1)

Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2017 (PDF)
o určeni výšky dotácie na prevádzku a mzzdy na dieťa materskej školy

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov
Pondelok, 09 Október 2017 00:00
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
 
Poďakovanie za úrodu 2017
Piatok, 05 Október 2012 05:49

Poďakovanie za úrodu v Rímsko-katolíckom kostole 2017

IMG_20170924_111749 IMG_20170924_112059 IMG_20170924_112128 IMG_20170924_111846 IMG_20170924_112029

Uložiť
 
Prehlásenie o prístupnosti
Streda, 27 September 2017 08:17

Prehlásenie o prístupnosti

Webové sídlo obce Holumnica www.obecholumnica.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy).
Ide o dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

 
Harmonogram zberu separovaného odpadu 2017
Nedeľa, 10 September 2017 07:58
separ Harmonogram zberu separovaného odpadu 2017
Súbor DOC
odpad Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2017
Súbor PDF
 
 
Zverejnenie elektronickej adresy
Piatok, 18 August 2017 00:00

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :

Obec Holumnica zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 4. novembra 2017 .

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK možno doručiť aj elektronickou poštou na adresu:

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2017 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.