Najvyšší kontrolný úrad OZNAMUJÚCI LIST.

Najvyšší kontrolný úrad Správa o výsledku periodickej kontroly vykonanej dňa 26.4.2012

Najvyšší kontrolný úrad SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY.