VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2011 v obci HOLUMNICA