VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce HOLUMNICA