O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce