O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a školského zariadenia na rok 2012 v obci HOLUMNICA