ktorým sa určujú miesta na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranctvách v obci Holumnica pre účely konania volieb