Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb