Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018 o určení školského obvodu