paragrafVšeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
O poplatkoch za služby poskytované obcou Holumnica