Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 2022-09-27 PDF
Zmluva Ing. Lipka Marek 35279621 2022-09-21 PDF
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 05.09.2022 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 2022-09-07 PDF
Zmluva o dielo Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 2022-09-05 PDF
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2022-08-15 PDF
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov RAMAR Export, s.r.o. 47792957 2022-08-15 PDF
Kupna zmluva Ing. Drahomir Macko 000000 2022-08-15 PDF
Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595 2022-08-15 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Prešovský samosprávny kraj 37870475 2022-07-08 PDF
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 02301/2022-PNZ -P40750/22.00 Slovenský pozemkový fond 17335345 2022-07-01 PDF
Poistna zmluva - chodníky Komunalna poistovna 31595545 2022-05-30 PDF
Zmluva o poskytnuti financneho daru Sukromna spojena skola, Biela voda 51076438 2022-05-30 PDF
Dodatok Korpova 41573064 2022-04-27 PDF
Dodatok Alianz 00151700 2022-04-05 PDF
Dodatok Alianz 00151700 2022-04-01 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie z rozpoctu Spisska katolicka charita 000000 2022-02-23 PDF
Kupna zluva Alžbeta Kloska 000000 2022-02-04 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentivanyi Bistro pod Ihlou 34627545 2022-01-20 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2022-01-18 PDF
Dodatok c.4 Judr. Maros Zima 47234831 2022-01-02 PDF