Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Poistka c.6826353619 Komunálna poistovna a.s. 31595545 2021-03-15 PDF
Dodatok k zmluve Slovak Telekom 35763469 2021-03-10 PDF
Poistna zmluva Komunálna poistovna a.s. 31595545 2021-02-26 PDF
Dodatok k zmluve o vypozicke Zakladna skola s MS Holumnica 000000 2021-02-26 PDF
Poistenie majetku Komunálna poistovna a.s. 31595645 2021-02-22 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb MIMAR SERVIS, s. r. o. 51920468 2021-02-16 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb MIMAR SERVIS, s. r. o. 51920468 2021-02-16 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb Ing.Adrian Gallik 50830724 2021-02-16 PDF
Zmluva o dielo Milan Szentivanyi Bistro pod Ihlou 34627545 2021-02-16 PDF
Dodatok k zmluve o najme Rosnicka 51059878 2021-02-04 PDF
Poistka c.6826264667 Komunálna poistovna a.s. 31595645 2021-02-04 PDF
Zmluva o spolupraci Ministerstvo vnutra SR 00151866 2021-02-02 PDF
Dodatok c.2. k zmluve o najme Slofit 46691413 2021-02-01 PDF
Zmluva o poskytovaní financnych prostriedkov eMKLub, zriadovateľ SCVČ „Nádvorie pri eMKLube 00621200 2021-01-07 PDF
Dodatok c.3. k mandatnej zmluve JuDr. Zima 47234831 2021-01-04 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb MIMAR SERVIS, s. r. o. 51920468 2020-12-30 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2020-12-30 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb MIMAR SERVIS, s. r. o. 51920468 2020-12-30 PDF
Zmluva o poskytovaní financnych prostriedkov Rimskokatolicka cirkev Biskupstvo Sp. Podhradie 000000 2020-12-14 PDF
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287 2020-12-14 PDF