Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o dielo Mestký podnik Spišská Belá 36489042 2016-12-31 PDF
Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-11-24 PDF
Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-11-11 PDF
Kúpna zmluva Čonka Ján a čonkova Judita 0000000 2016-11-02 PDF
Zmluva o dielo Ing. Rudolf Novotný – DRUPROJEKT IPZ 32913729 2016-10-28 PDF
Zmluva o poskytnuti financnych prostriedkov Mesto Podolinec 00330132 2016-10-05 PDF
Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa 31595545 2016-09-22 PDF
Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa 31595545 2016-09-22 PDF
Úrazové poistenie Komunálna poisťovňa 31595545 2016-09-22 PDF
Zmluva o dielo Profil Invest SLOVAKIA s.r.o. 36823945 2016-08-29 PDF
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 35942436 2016-08-11 PDF
Zmluva o nakladaní s odpadmi Finekol s.r.o. 3650844 2016-08-01 PDF
Zmluva o dodavke vody z verejneho vodovodu Podtatranska vodarenska prevadzkova spolocnost, a.s. 36500968 2016-07-19 PDF
Zmluva o dodavke vody z verejneho vodovodu Podtatranska vodarenska prevadzkova spolocnost, a.s. 36500968 2016-07-19 PDF
Zmluva o dodavke vody z verejneho vodovodu Podtatranska vodarenska prevadzkova spolocnost, a.s. 36500968 2016-07-19 PDF
Zmluva o dodavke vody z verejneho vodovodu Podtatranska vodarenska prevadzkova spolocnost, a.s. 36500968 2016-07-19 PDF
Dokumentácia ČOV II etapa W-control s.r.o. 36804207 2016-07-19 PDF
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 2016-06-27 PDF
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2016-06-25 PDF
Zmluva o spolupraci pri zabezpecovani marketingovych aktivit SPP a.s. 35815256 2016-06-22 PDF