Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Dohoda na vykonavanie aktivacnej cinnosti Urad prace,socialnych veci a rodiny KK 30794536 0000-00-00 PDF
SPP elektrina 0000-00-00 PDF
korzar 0000-00-00 PDF
Zmluva o Poskytnutí finančných prostriedkov 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest 0000-00-00 PDF
Zimná údržba ciest Bistro pod ihlou 34627545 0000-00-00 PDF
Aktivačná činnosť 0000-00-00 PDF
aktualizácia programu 0000-00-00 PDF
Drevo-matt 0000-00-00 PDF
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0000-00-00 PDF
SOZA priloha 3 0000-00-00 PDF
obecné noviny 0000-00-00 PDF
Zmluva o dielo - dodatok 0000-00-00 PDF
Zmluva o spolupráci 057_2012-IZ-5.0_V 0000-00-00 PDF
Záložná zmluva 0000-00-00 PDF
kancelárske potreby 0000-00-00 PDF
Mandatna zmluva BTS Tatry s.r.o. 46462597 0000-00-00 PDF
sociálne služby 0000-00-00 PDF
Mandátna zmluva o používaní právnych služieb 0000-00-00 PDF
Ista Slovakia dodatok 1795 0000-00-00 PDF