a href="/images/volby2022/obce/zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_-_starosta.PDF">" " " " " ">">">" Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta
a href="/images/volby2022/obce/zoznam_zaregistrovaných_kandidátov-_poslanci.PDF">" " " " " ">">">" Zoznam zaregistrovaných kandidátov - poslanci
 pdf Vyhlásenie volieb
pdf INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA
 pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 a hre="images/volby2022/obce/OznámoDelegovaniClenaMiestnejVolebnejKomisie.pdf""pdf Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
 pdf Zapisovateľ miestnej volebnej komisie
 pdf Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf Zverejnenie počtu obyvateľov obce Holumnica
pdf Žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania