pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Predseda PSK
pdf Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Poslanci PSK
pdf Vyhlásenie volieb
pdf INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA
 pdf Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 pdf Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
 pdf OZNÁMENIE o volebných obvodoch