OZNAM
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2021/2022
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode
so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne
od 15. apríla 2021 do 16. apríla 2021
v budove Základnej školy s materskou školou Holumnica.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré do začiatku školského roka, ktorý nasleduje po dni keď dieťa dovŕši 6 rokov veku (narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015). Zápisu sa zúčastňujú aj zákonní zástupcovia detí, ktoré mali v školskom roku 2020/2021 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa vykonáva formou zápisu.

Zákonní zástupcovia, ktorí prídu zapísať svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky si donesú občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a kartičku poistenca dieťaťa.
 
Ústredňa miestneho rozhlasu
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
scit21
Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica
MOPS_mini
TSP2_mini
PRIM2_mini
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2021 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.