Dobrovoľný hasičský zbor v Holumnici

Dobrovoľný hasičský zbor v Holumnici po dlhých rokoch odmlčania začína znova svoju činnosť.

24. mája 2013 starostka obce na základe uznesenia OZ č.310/2013 vymenovala za veliteľa DHZ Petra Knapika.

Pán Peter Knapik  úlohu veliteľa prijal vážne a so všetkou zodpovednosťou. Za pomoci zástupcu starostky Jozefa Knapika, poslancov Štefana Časnohu, Petra Bjalončíka, občanov obce Štefana Knapika, Štefana Maniaka bola opravená striekačka pre DHZ . 

Deti z obce, ktoré mali záujem o činnosť DHZ vytvorili štyri družstvá a začala sa základná príprava. Je potrebné oceniť záujem rodičov o zmysluplné trávenie voľného času svojich detí.

Nakoľko základné vybavenie pre túto činnosť sa v PZ nenachádzalo, rodičia spolu s veliteľom využili všetky svoje možnosti a zabezpečili základné vybavenie pre túto činnosť (rovnošaty, hadice, prúdnice a iné, bez finančnej náhrady). Deti chodili zo začiatku na základnú prípravu ku požiarnikom do Podolínca.

Deti usilovne trénovali a tu sú ich výsledky:

16.8.2013 - Súťaž o Pohár obce Jarabina , dievčatá  4 miesto, chlapci 5 miesto

07.09.2013 - Prúdnička Cyrila Kováčika , dievčatá 1. miesto

08.09.2013 - Súťaž o Pohár starostky obce Slovenská Ves , dievčatá 2. miesto

13.10.2013 - O pohár primátora mesta Spišské Pohradie

18.10.2013 - Vrbovský pretek zdatnosti

Súťaž Podolínec

9.11.2013 - O putovný pohár prezidenta DPO SR

7.11.2013  - Súťaž v Plavnici

30.11.2013 - Súťaž memoriál Ing. Pavla Rumlera Poprad

=====================
2014
=====================

7.2.2014 - Halová súťaž mladých hasičov


Moje úprimné poďakovanie patrí najmä deťom za reprezentáciu obce, rodičom za to, že bez akejkoľvek náhrady venujú čas a finančné prostriedky na dopravu detí vlastnými autami, a samozrejme p. Petrovi Knapikovi a Jozefovi Knapikovi za prípravu detí na súťaže.

Som veľmi rada, že Holumnica začína konečne žiť a dostáva sa do povedomia v dobrom slova zmysle nielen v našom okrese,ale i za jeho hranicami

Dúfam, že všetkým hasičom našej obce vydrží elán a vytrvalosť!
Nech Vám sv. Florián – patrón hasičov v tom pomáha !

Mgr. Jolana Bjalončíková, starostka


Priebežná tabuľka KZLMH (kliknite sem...)


Čo je DHZ?
Dobrovoľný hasičský zbor v Holumnici
Hasičské desatoro
História hasičstva
Modlitba hasičov
Poslanie Hasičov
Smernica pre činnosť HM
Stanovy dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Sv. Florián patrón hasičov
 
Oplotenie komunitného centra
Ústredňa miestneho rozhlasu
Názov projektu: Obecné komunitné centrum v obci Holumnica
scit21
Názov projektu: Rekonštrukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica
MOPS_mini
TSP2_mini
PRIM2_mini
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2022 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.