paragrafVšeobecne záväzné nariadenie č.1/2023
určení výšky príspevku na činnosť zariadenia školského stravovania na území obce Holumnica