Rekonštrukcia cesty, dobudovanie cesty a rekonštrukcia chodníka- VÝZVA

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 2 identifikačné údaje
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 vylúčenie konfliktu záujmov
Príloha č. 6 čestné vyhlásenie
Príloha č. 7_1 VV - REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PRE PEŠÍCH HOLUMNICA - ZÁPAD-1 [zadanie]
Príloha č. 7_2 VV - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na pozemkoch
Príloha č. 8_1_PD chodník
Príloha č. 8_2_PD cesta

Vsetky vysie uvedene dokumenty k stiahnutiu TU

 

Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica - VÝZVA

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 2 identifikačné údaje
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 vylúčenie konfliktu záujmov
Príloha č. 6 čestné vyhlásenie
Príloha č. 7 VV - Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica [zadanie]

Vsetky vyssie uvedené dokumenty k stiahnutiu TU

 

Oplotenie Komunitného centra

Uverejnené 28.12.2020

PD a VV

Zmluva o dielo

Výzva na predloženie ponuky zákazky na poskytnutie stavebných prác: „Oplotenie komunitného centra“

Všetky vyššie uvedené dokumenty k stiahnutiu TU