VZN č. 5/2023 o určení výšky príspevku na činnosť zariadenia školského stravovania na území obce holumnica