Rozpočet na rok 2019 schválené dňa 4.12.2018 uznesením č. 7/2018