Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
DOHODA O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU NA PODPORU ROZVOJA NEZAMESTNANOSTI Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2019-05-26 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2019-05-21 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Dobrovolna poziarna ochrana SR 00177474 2019-05-05 PDF
Zmluva o zriadeni a prevadzkovani weboveho sidla Regionalne vzdelavacie centrum 31954502 2019-04-29 PDF
Leasingova zmuva ČSOB Leasing a.s. 35704713 2019-04-10 PDF
Kupna zmluva KIA Motor-Car Poprad 36482242 2019-03-29 PDF
Zmluva o kontrolnej cinnosti EKOTEC 00687022 2019-03-04 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536 2019-01-31 PDF
Zmluva o dielo MERATE s.r.o. 46571698 2019-01-21 PDF
Dodatok č.1. k zmluve USVRK-OIP-2018/000768-137 Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky 00151866 2018-12-27 PDF
Dodatok č.1. k zmluve o dielo č.03/2017 Mestský podnik Spišská Belá, spol. s r.o. 36489042 2018-12-21 PDF
Najomna zmluva nebytovych priestorov T-com 35763469 2018-12-19 PDF
Zmluva o prevadzkovani verejnej kanalizácie W-Control 36804207 2018-12-06 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2018-11-30 PDF
Zimná údrčba ciest AT Tatry 31734006 2018-11-26 PDF
O zabezpečení záujmového vzdelávania Centrum voľného času 37938096 2018-11-22 PDF
Dodatok č.5 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 2018-10-29 PDF
Zmluva o spolupraci Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky 00151866 2018-10-12 PDF
Zmluva o grantovom ucte Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2018-09-11 PDF
Príkazná zmluva Peter Nebus 000000 2018-06-15 PDF