Kanditatúra - starosta
Nedeľa, 28 September 2014 18:53
Vyhlásenie kanditatúry pre voľby starostu v Holumnici
 
Kanditatúra - poslanci
Nedeľa, 28 September 2014 18:51
Vyhlásenie kanditatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Holumnici
 
Oznámenie o určení počtu poslancov ...
Štvrtok, 11 September 2014 00:00
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra  2014
 
Vymenovanie zapisovateľky
Streda, 10 September 2014 11:34
Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky Miestnej volebnej komisie v Holumnici do orgánov samosprávy obcí
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Pondelok, 01 September 2014 14:55
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Holumnica v súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
oznamuje,
že počet obyvateľov obce Holumnica je k 20.08.2014    -    907

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Holumnica vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je 100 podpisov.

V Holumnici, dňa 20.08.2014               

Jozef Knapík
zastupujúci starosta

Ďalšie informácie

R O Z H O D N U T I E predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
 
Zber odpadu
Nedeľa, 12 Január 2014 00:00
O Z N A M o termínoch vykonania zberu odpadu v obci na rok 2014.
Kliknite sem ....
 
Správa správy o hodnotení strategického dokumentu
Utorok, 04 Jún 2013 10:11
PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PREŠOVSKÉHO KRAJA NA ROKY 2011 – 2015

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU (Vypracovaná podľa prílohy č. 4 k zákonu č. 24/2006 Z. z.)

„Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015“ -  zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu
 
Viac článkov...

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok až piatok
7.00-12.00 ~ 12.30-15.00Copyright © 2014 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.