Informácia o voľnom pracovnom mieste
Streda, 30 September 2015 00:00
Základná škola s materskou školou Holumnica
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca
(klikni pre zobrazenie PDF)
 
Dotazník
Pondelok, 03 August 2015 20:21
Vážení obyvatelia obce Holumnica,

v súčasnosti prebieha spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015–2020. Ide o strategický rozvojový dokument, ktorý sa spracováva podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.

Jeho význam spočíva v dvoch základných rovinách. V prvom rade ide o programovanie rozvoja obce v strednodobom časovom horizonte, pričom do tohto procesu chceme zapojiť nielen volené orgány obce, ale aj Vás, obyvateľov. Na základe nášho spoločného postupu si v tomto programe stanovíme ciele a prioritné oblasti, na rozvoj ktorých sa v najbližších rokoch, v záujme zvyšovania kvality života, zameriame. Druhou významovou rovinou tohto dokumentu je praktická potreba vlastniť ho. Zákon totiž stanovil nevyhnutnú podmienku – ak sa chce obec uchádzať o akúkoľvek štátnu dotáciu alebo príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, musí mať takýto Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja spracovaný.

Vyzývame Vás preto na spoluúčasť pri príprave tohto programu. Zapojiť sa do procesu jeho spracovania môžete najmä tak, že vyplníte Dotazník, v ktorom vyjadríte svoje názory a postrehy na to, čo Vám v obci prekáža a na čo by sa mala naša obec v blízkej budúcnosti zamerať. Dotazník bude prístupný na vyplnenie do 14.8.2015.

Prosíme Vás o vyplnenie tohto DOTAZNÍKA.


Ďakujeme.
 
Ihrisko
Streda, 24 Jún 2015 20:36
OBECNÝ ÚRAD HOLUMNICA
OZNAMUJE

Deťom a mládeži, že od 04.06.2015 je sprístupnené ihrisko, ktoré sa nachádza v školskom areáli k dispozícii je asfaltová časť a preliezky.


Ihrisko bude otvorené:
pondelok – piatok    od 16.00 hod do 20.00 hod
sobota – nedeľa        od 14.00 hod do 20.00 hod


V uvedených hodinách za správu ihriska zodpovedá:
Vladimír Skurka, Holumnica č. 122
Prevádzkový poriadok detského ihriska
 
Občianske hliadky – bezpečnosť a poriadok v obci Holumnica
Štvrtok, 26 Február 2015 05:44

Občianske hliadky – bezpečnosť a poriadok v obci Holumnica

Projekt financovaný Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia by mal v obci Holumnica znížiť prejavy kriminality, zvýšiť životnú úroveň rómskeho obyvateľstva, kvalitu životného prostredia. Očakáva tiež zvýšenie vlastného povedomia a zodpovednosti voči sebe a svojmu okoliu. Najmä medzi mládežou chceme takto predchádzať, výtržnostiam a prejavom vandalizmu.

Čítaj celé ...

 
Referendum 2015 - Informácie pre oprávnených občanov
Nedeľa, 04 Január 2015 19:51

Referendum 2015 - Informácie pre oprávnených občanov

 
Vyhlásenie referenda
Piatok, 19 December 2014 17:54
R O Z H O D N U T I E
prezidenta Slovenskej republiky
z 27. novembra 2014
o vyhlásení referenda
-
Zákon
Národnej rady Slovenskej republiky
č. 564/1992 Zb.
z 19. novembra 1992
o spôsobe vykonania referenda

 
Občianské hliadky
Štvrtok, 20 November 2014 19:52

rom3
 

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 07:00-13:30
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2015 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.