Názov projektu Trvanie projektu Výška poskytnutej dotácie K stiahnutiu
       
Rekonštukcia a výstavba chodníka pre peších Holumnica 01/2021 - 12/2021 60 578,38 Eur plagát
       
Rekonštrukcia chodníka - centrum   120  445,16 Eur plagát
       
ČOV Holumnica -  Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti 2022 198 600,-- Eur plagát
       
MOPS - poriadok a bezpečnosť v obci Holumnica 7/2019 - 6/2021 139 859,40 Eur k stiahnutiu
       
Obecné komunitné centrum v obci Holumnica 10/2016 - 11/2020 296 374,35 Eur k stiahnutiu
       
Výstavba oplotenia komunitného centra v Holumnici   19 623,90 Eur k stiahnutiu
       
NP PRIM II. - projekt inklúzie v materských školách 11/2020 - 02/2023   k stiahnutiu
       
 Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica  2022  31 122 Eur k stiahnutiu
       
Rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Holumnica 03/2023 – 11/2023  110 744,09 EUR k stiahnutiu
       
     

k stiahnutiu