Termíny zastadnutí Obecného zastupiteľstva 2023

8.7.2023

27.2.2023

30.3.2023

21.6.2023