Návrh programu OZ 2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 8.2.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 27.2.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 30.3.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 21.6.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 18.9.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 6.11.2023

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 13.12.2023

 

Návrh programu OZ 2024

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 23.02.2024

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 10.5.2024

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 16.5.2024

Návrh programu OZ Holumnica zo dňa 27.6.2024