Schvaleny_rozpocet_obce_Holumnica_2020 schválený dňa 12.12.2019, uznesením č. 104/2019