Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia