Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Holumnica na rok 2024