Zápisnica z 22. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 15.12.2021