pdfZápisnica z 25. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 17.6.2022