pdfZápisnica z 26. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 7.7.2022