pdfZápisnica z 27. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 7.10.2022