pdfz ustanovujúceho 1. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo dňa 24.11.2022