pdfZápisnica z 23. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 9.3.2022


 Archív uznesení a zápisníc