pdfZápisnica z 24. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 11.5.2022


 Archív uznesení a zápisníc