Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR
Streda, 25 November 2020 20:41
Vyhláška č.26 Úradu verejného zdravotníctva SR
Vyhláška č.27 Úradu verejného zdravotníctva SR
 
Oznam
Streda, 25 November 2020 20:21
Nízkouhlíková stratégia pre región Predmaguria.
PDF
 
Návrh VZN
Streda, 25 November 2020 20:15
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Holumnica
PDF
 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pondelok, 26 Október 2020 19:51

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 718
z 11. novembra 2020 k návrhu na zmenu času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie ďalších opatrení podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
PDF
 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pondelok, 26 Október 2020 19:51
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 678
z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020
PDF
 
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
Štvrtok, 15 Október 2020 20:17
REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA
žiadost o súčinnosť MÚ a OÚ regiónu RVPS Poprad
- Usmernenie postupu pri registrácii chovov č.j. 0223/2019-222
- Informačné letáky AMO
- AMO – registrácia chovov v celej SR č.j. 3617/2020-220
- AMO odporúčanie č.j. 7286/2020-100
 
Opatrenia z 15.10.2020
Streda, 30 September 2020 00:00

Opatrenia 15.10.2020
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
PDF
PDF
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2020 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.