Opatrenia z 26.4.2020
Štvrtok, 28 Máj 2020 04:27

Opatrenia 26.5.2020
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
PDF
PDF
 
Predbežné opatrenia, ktoré by mali platiť od 20.05.2020
Utorok, 19 Máj 2020 00:00
Predbežné opatrenia, ktoré by mali platiť od 20.05.2020

COVID-19: od stredy 20. mája pristupujeme k výraznému uvoľňovaniu opatrení

Pondelok, 18 Máj 2020 18:08

Na Slovensku pristupujeme vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. 

PREVÁDZKY, SLUŽBY 

• Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.
• Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.
• Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.
• Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.
• Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.
• Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.
• Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.
• Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

RÚŠKA

• Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.
• V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

HRANICE (OD ŠTVRKA 21.MÁJA)

• Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

ŠKOLY, ŠKÔLKY

• Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne najviac 15 detí.
• Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.
• Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.
• Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť nechať deti naďalej doma.
• Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

HLAVNÝ HYGIENIK SR JÁN MIKAS: „Výrazné uvoľňovanie obmedzení je výsledkom snahy nás všetkých. Ďakujem ľuďom, ktorí dokázali vydržať opatrenia, ktoré sme pripravovali občas s ťažkým srdcom, no vzhľadom na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo ich prijatie v tom čase potrebné. Rovnako ďakujem všetkým odborným pracovníkom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v teréne i v laboratóriách a ďalším mnohým zainteresovaným zložkám za maximálne nasadenie v týchto náročných časoch. Boj s ochorením COVID-19 ešte nekončí, ale dúfam, že spoločnými silami sa nám podarí dospieť do situácie, kedy budeme môcť uvoľniť ďalšie obmedzenia. Epidemiologickú situáciu naďalej pozorne sledujeme."

HLAVNÁ ODBORNÍČKA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE EPIDEMIOLÓGIU MÁRIA ŠTEFKOVIČOVÁ: „Epidemiologická situácia je aktuálne veľmi dobrá, zaznamenávame len pár pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 buď v podchytených ohniskách nákazy alebo v štátnej karanténe, čo znamená, že situáciu máme pod kontrolou. Radi by sme požiadali rodičov, aby stále dávali pozor na to, kam vezmú svoje deti. Stále platí základné a veľmi účinné pravidlo v boji proti infekčným ochoreniam – nosenie rúšok a udržiavanie adekvátnej vzdialenosti od iných ľudí. Vírus sa prenesie len vtedy, ak mu to dovolíme."

Úrad verejného zdravotníctva SR aktuálne pracuje na bližšej špecifikácii opatrení, s ich definitívnym znením bude verejnosť oboznámená.

 

 

untitled

 

Ing. Marián Trembáč

vedúci odboru krízového riadenia

 
Opatrenie
Štvrtok, 16 Apríl 2020 00:00

Opatrenie 5.5.2020
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
PDF
 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štvrtok, 16 Apríl 2020 00:00
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 233
zo 16. apríla 2020
PDF
 
Opatrenie
Štvrtok, 16 Apríl 2020 00:00

Opatrenie 16.4.2020
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
PDF
 
OZNAM
Utorok, 14 Apríl 2020 19:41
OZNAM
o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
na školský rok 2020/2021
Základná škola s materskou školou Holumnica po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR v termíne od 20. apríla 2020 do 24. apríla 2020 a to papierovou formou.
Zákonným zástupcom detí, ktoré z hľadiska fyzického veku spĺňajú podmienku účasti na zápise (narodené od 01.09.2013 do 31.08.2014) a deťom, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky budú od 20. apríla 2020 na adresu trvalého pobytu doručené formuláre pre zápis a to:
- žiadosť o prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka

Zároveň v obálke s formulármi bude informácia o spôsobe doručenia vypísaných formulárov do základnej školy.

 
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štvrtok, 09 Apríl 2020 18:51
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 207
zo 6. apríla 2020
PDF
 
spis

Obecný úrad Holumnica
Adresa:
Holumnica 32
059 94 Holumnica
Telefón:
052/4588122
Fax:
052/4588128
E-mail:
obec.holumnica@neton.sk
Web:
www.obecholumnica.sk
IČO:
00326186
Úradné hodiny:
Pondelok 07:00-15.00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00-16:00
Štvrtok 07:00-15:00
Piatok 7:00-14:00
obedňajšia prestávka
od 11:30-12:00Copyright © 2020 Obec HOLUMNICA. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je bezplatný softvér uvoľnený pod licenciou GNU/GPL.