Miestna volebná komisia v Holumnici uverejňuje výsledky z volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 29.10. 2022 v obci Holumnica