Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Mandatna zmluva Kontrol Stav s.r.o. 47876794 2017-12-22 PDF
Dodatok č.1 ku kupnej zmluve Maria Skurkova 00000000 2017-12-21 PDF
Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania Centrum voľného času 37938096 2017-12-12 PDF
Kupna zmluva MIP EAST 33877912 2017-12-06 PDF
Kupna zmluva MIP EAST 33877912 2017-12-06 PDF
Kupna zmluva MIP EAST 33877912 2017-12-06 PDF
Dohoda o pomoci v hmotnej nudzi Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-12-04 PDF
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2017-11-22 PDF
Zmluva o poskytnuti sluzieb Ultima Ratio s.r.o. 46862439 2017-11-20 PDF
Kúpna zmluva Maria Skurkova 0000000 2017-11-06 PDF
Kúpna zmluva Juraj Szentivanyi 0000000 2017-11-06 PDF
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie AT Tatry s.r.o. 31734006 2017-10-24 PDF
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-control s.r.o. 36804207 2017-10-23 PDF
Mandátna zmluva Žaneta Lacková 00000000 2017-09-11 PDF
Dohoda o urovnaní SOZA,LITA,OZIS,SLOVGRAM 00178454 2017-08-22 PDF
Hromadna licenčná zmluva a hromadná zmluva o primeranej odmene SOZA,LITA,OZIS,SLOVGRAM 00178454 2017-08-22 PDF
Kúpna zmluva Čonka Ján 0000000 2017-08-10 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Dobrovolna poziarna ochrana SR 00177474 2017-06-30 PDF
Úrazové positenie uchádzčov o zamestnanie Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 2017-06-30 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-06-16 PDF