Zápisnica z 21. zasadnutia OZ v Holumnici, ktoré sa uskutočnilo 24.11.2021