Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
Zmluva o poskytnuti dotacie Dobrovolna poziarna ochrana SR 00177474 2017-06-30 PDF
Úrazové positenie uchádzčov o zamestnanie Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 2017-06-30 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-06-16 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-06-16 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-06-15 PDF
Dodatok 1. Zmluva o sireni a spristupovani obsahu vysielania MAC TV s.r.o. 00618322 2017-05-31 PDF
Zmluva o dielo Juno DS s.r.o. 36501522 2017-05-22 PDF
Zmluva o poskytnuti praktickeho vyucovania Obchodna akademia Stara Lubovna 17151091 2017-05-16 PDF
Zmluva o spolupraci Ministerstvo vnutra Slovenskej Republiky 00151866 2017-05-15 PDF
Zmluva o poskytnuti sluzieb ENECO s.r.o. 36468002 2017-05-09 PDF
Zmluva o dielo Alexander Gally 00000000 2017-05-02 PDF
Zmluva o dielo Alexander Gally 00000000 2017-04-27 PDF
Zmluva o spolupráci Mesto Stropkov 00331007 2017-03-14 PDF
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti Energa Plus s.r.o. 46762990 2017-03-07 PDF
Zmluva o dielo RG Atelier s.r.o. 4527011 2017-03-03 PDF
Zmluva o vidani certifikatu Disig a.s. 35975946 2017-02-28 PDF
Úrazové positenie uchádzčov o zamestnanie Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 2017-02-28 PDF
Úrazové positenie uchádzčov o zamestnanie Komunálna poisťovňa,a.s. 31595545 2017-02-28 PDF
Dohoda o zabezpeceni vykonavania aktivacnej cinnosti Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-02-28 PDF
Dodatok Úrad práce,sociálnych vecí rodiny Kežmarok 30794536 2017-02-21 PDF