Názov Partner IČO Dátum zverejnenia Dokument
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 2022-11-30 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2022-11-30 PDF
Z M L U V A č. E3206 08U03 Environmentálny fond 30796491 2022-11-29 PDF
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny 30794536 2022-11-16 PDF
Dodatok c.2. k zmluve Komunalna poistovna 31595545 2022-11-07 PDF
Zmluva o vydaní a používaní platobnej katrty Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2022-11-07 PDF
Z M L U V A č. E3207 08U01 Environmentálny fond 30796491 2022-10-26 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 2022-10-24 PDF
DAROVACIA ZMLUVA č. p.: KRHZ-PO-VO-283-017/2022 Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866 2022-10-19 PDF
Dodatok c.1. k zmluve Milan Szentivanyi Bistro pod ihlou 34627545 2022-10-19 PDF
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 2022-09-27 PDF
Zmluva Ing. Lipka Marek 35279621 2022-09-21 PDF
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 05.09.2022 Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 2022-09-07 PDF
Zmluva o dielo Ekoservis Slovensko s.r.o. 31714030 2022-09-05 PDF
Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595 2022-08-15 PDF
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. 31575951 2022-08-15 PDF
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov RAMAR Export, s.r.o. 47792957 2022-08-15 PDF
Kupna zmluva Ing. Drahomir Macko 000000 2022-08-15 PDF
Zmluva o poskytnuti dotacie Prešovský samosprávny kraj 37870475 2022-07-08 PDF
NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 02301/2022-PNZ -P40750/22.00 Slovenský pozemkový fond 17335345 2022-07-01 PDF